Cenník podľa účtovných položiek

CENNÍK
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
platca DPH
neplatca DPH
platca DPH
Neplatca DPH
do 100 položiek
0,65
0,50
0,95
0,80
100 – 150 položiek
0,60
0,45
0,90
0,75
151-300 položiek
0,55
0,40
0,85
0,70
nad 301 položiek
0,50
0,35
0,80
0,65
spracovanie účtovnej závierky vrátane výkazov a DP
60
30
200
100

Zaujímavé linky

Účtovníctvo
Daňový úrad
VŠZP
Dôvera
SP


Finančné poradenstvo
OVB
Financie