Poistenie

Poistenie

Vytvoríme pre Vás optimálnu poistnú zmluvu, ktorá bude zodpovedať Vašim požiadavkám a plne rešpektovať Vaše potreby nepredávame Vám žiadny produkt ale vyberáme z dostupných produktov na trhu ten, ktorý je pre Vás najvýhodnejší.

 

Životné poistenie

strata života ● pracovná neschopnosť ● invalidita ● drobné úrazy ● chirurgický zákrok ● pripoistenie zlomenín a popálenín ● kritické choroby

 

Neživotné poistenie

auto – zákonné a havarijné poistenie ● cestovné poistenie ● poistenie dom, byt, domácnosť

 

Zodpovednosť

zo zamestnania ● za škody z podnikania ● z držby nehnuteľností

Zaujímavé linky

Účtovníctvo
Daňový úrad
VŠZP
Dôvera
SP


Finančné poradenstvo
OVB
Financie