Naše certifikáty

Certifikáty a odborné osvedčenia

 

Ing. Darina Poliačková (Habšudová)

OSVEDČENIE O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore

 

Mgr. Vladimír Poliaček

OSVEDČENIE O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore

 

Ing. Ľuboslava Demeterová

OSVEDČENIE O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore

Zaujímavé linky

Účtovníctvo
Daňový úrad
VŠZP
Dôvera
SP


Finančné poradenstvo
OVB
Financie